Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

  • Tải trọng: 580 Kg
  • Động cơ: \
  • Kích thước thùng: 1895 x 1255 x 1235 mm
  • Bảo hành:\
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

  • Tải trọng: 580 Kg
  • Kích thước thùng: 1780 x 1255 x 1235 mm
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto